Als u niet de taken ziet die u hebt toegewezen, is Outlook mogelijk niet ingesteld voor het bewaren van kopieën van taken die u toewijst.

  1. Klik op Bestand > Opties > Taken.

  2. Schakel onder Taakopties het vakje Mijn takenlijst bijgewerkt houden met kopieën van taken die ik aan anderen toewijs in.

Selectievakje Mijn takenlijst bijgewerkt houden met kopieën van taken die ik aan anderen toewijs

Als u deze optie inschakelt, worden niet de taken bijgehouden die u al hebt toegewezen. Alleen de taken die u vanaf nu toewijst, worden bijgehouden.