Als u regelmatig met de Exchange-mappen van iemand anders werkt, wilt u het Exchange-postvak van de ander wellicht aan uw Outlook-profiel toevoegen. Het postvak van de ander wordt dan automatisch geopend wanneer u Outlook opent. Het andere postvak wordt in het mappenvenster onder uw Exchange-postvakmappen weergegeven.

Opmerking:  De persoon die het postvak deelt, moet aan u de machtiging Map weergeven verlenen voor de hoofdmap van het Exchange-postvak.

Er zijn twee opties mogelijk hiervoor als u deze mappen structureel wil weergeven. 

- Outlook 

- Outlook web app (OWA) onderaan beschreven.

Maakt U gebruik van Outlook

Als gedelegeerde gaat u in Outlook als volgt te werk:

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

Accountinstellingen in de weergave Backstage

 1. Klik in de lijst op het tabblad E-mail op het gewenste Exchange-accounttype, klik op Wijzigen en vervolgens op Meer instellingen.

Klik op het tabblad Geavanceerd onder De volgende extra postvakken openen op Toevoegen en typ de naam van het postvak van de persoon van wie u het postvak aan uw gebruikersprofiel wilt toevoegen. Als u niet weet wat de naam van het postvak is, vraagt u dit aan de persoon die u machtigingen voor gedelegeerdentoegang heeft verleend.


Maakt U gebruik van Outlook web (OWA)


Wanneer u deze procedure hebt voltooid, wordt het postvak van de gebruiker waartoe u toegang hebt, telkens weergegeven wanneer u Outlook Web App opent in uw mappenlijst van Outlook Web App.

 1. Meld u via Outlook Web App aan bij uw postvak.
 2. Klik met de rechtermuisknop op uw naam in de mappenlijst en klik op Gedeelde map toevoegen.
  Optie in snelmenu Gedeelde map toevoegen in Outlook Web App
 3. Typ in het dialoogvenster Gedeelde map toevoegen de naam van het postvak waartoe u toegang hebt, en klik op Toevoegen.
  Dialoogvenster Gedeelde map toevoegen in Outlook Web App
 4. Het postvak wordt in de mappenlijst van Outlook Web App weergegeven.
  Gedeelde map wordt weergegeven in Outlook Web App
  Als u alleen specifieke mappen in het postvak van de andere gebruiker mag openen, worden alleen de mappen weergegeven waartoe u toegang hebt.

Als u het postvak van de andere gebruiker niet meer wilt zien wanneer u Outlook Web App opent, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u op Gedeelde map verwijderen.

Optie in snelmenu Gedeelde map verwijderen in Outlook Web App