Flash problematiek

Gewijzigd op Fri, 10 Nov 2017 om 01:27 PM

Flash

Het zal niemand ontgaan zijn dat een aantal applicaties van uitgevers zoals Malmberg, Noordhoff of Zwijsen niet altijd even stabiel werken. Dit heeft te maken met de techniek Flash welke geleidelijk aan wordt uitgefaseerd. Het feitelijke moment dat de ondersteuning op Flash stopt, staat gepland eind 2020, echter er ontstaan nu al veel problemen. Door middel van dit bericht willen we, zoveel als mogelijk, duidelijkheid geven over deze problematiek en wie welke rol heeft.


Wat is Flash?

Flash is een veelgebruikt stukje software om animaties te maken en weer te geven in je browser. Het is lange tijd de norm geweest en meerdere uitgevers hebben hun educatieve content gebaseerd op Flash. De beveiligingsproblemen blijven zich echter opstapelen en onlangs heeft Adobe (maker van Flash) uitgesproken te stoppen met het ondersteunen van Flash.


Ondersteuning stopt

Doordat Adobe zelf de ondersteuning stopt op hun eigen software, zijn er diverse grote partijen zoals Google (Chrome Browser) en Microsoft (Edge of IE) die terughoudender worden in het ondersteunen van de op Flash gebaseerde websites (content/applicaties). Dit resulteert in het niet altijd goed werken van deze sites waar met name de scholen vooral de dupe van zijn.


Wie kan hierin wat betekenen?

Wij, als jullie netwerkbeheerder, zullen altijd proberen te voorzien in een oplossing; daar zometeen meer over. Er zijn echter grenzen aan wat wij kunnen doen. De structurele oplossing kan enkel door de uitgever van de applicaties worden aangedragen.

Daar waar Flash wordt gebruikt in een applicatie zal dit vervangen moeten worden door een andere techniek, zoals HTML5. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan omdat het om fundamentele wijzigingen kan gaan in deze applicaties. Wij hebben ondertussen met enkele uitgevers gesproken en er wordt druk gewerkt aan het herschrijven cq. vervangen van de applicaties. Wij hebben ze gevraagd hierover communicatie toe te sturen aan ons (de netwerkbeheerders) ofwel direct naar de scholen. Dit is vooralsnog niet gebeurd maar wij zullen hier achteraan blijven gaan.


Wat kan Cloudwise/HCS doen? 

Wij kunnen zo goed als mogelijk (tijdelijke) oplossingen bedenken om de applicaties te laten werken. Wij zijn echter al langere tijd bezig met dit probleem en sommige oplossingen lijken wel te werken, andere niet. Deze week hebben we een kleine doorbraak gehad: doormiddel van het toevoegen van de applicatie URL’s aan het Flash-gedeelte binnen de Chrome browser lijken de applicaties vele malen stabieler te werken.

Wij zijn aan het onderzoeken of deze aanpassingen centraal kunnen worden doorgevoerd. Ons doel is om op korte termijn duidelijkheid te krijgen wanneer deze (tijdelijke) oplossing op jullie omgeving actief kan worden gemaakt.


Wat kunnen wij verwachten?

Begin week 46 (volgende week) zal een aanvulling op dit bericht volgen met een planning wanneer deze (tijdelijke) oplossing op jullie omgeving actief wordt gemaakt.

Deze oplossing is van toepassing op de volgende applicaties;

 • Malmberg - Wereld in getallen
 • Malmberg - Pluspunt
 • Malmberg - Taal Actief
 • Malmberg - Maatwerk
 • Noordhoff - Dr. Digi
 • Prowise - Prowise Presenter
 • ThiemeMeulenhoff - Alles Telt
 • Zwijsen - Veilig leren lezen
 • Zwijsen - Veilig stap voor stap
 • Zwijsen - Estafette
 • Zwijsen - Lezen in beeld
 • Zwijsen - Spelling in beeld
 • Zwijsen - Taal in beeld


Andere applicaties? 

Er bestaat een kans dat het eerder genoemd rijtje van applicaties niet volledig is. Wanneer je soortgelijke applicatie tegenkomt waarbij meldingen verschijnen mbt Flash, geef de URL (webadres van de site) door aan support@hcs.nl. Hiermee kunnen we de lijst zo compleet mogelijk maken.

Waar nodig zullen we aanvullende communicatie sturen over dit onderwerp.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren