msiexec /x C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\SetupData\Installer\Agent_x64.msi.

msiexec /x C:\Program Files\ESET\ESET Security\eea_64.msi (ees_64.msi als het om Endpoint Security gaat i.p.v. om Antivirus)


Maar als de agent password protected is, moet de volgende parameter erbij: PASSWORD="passwordhere"